Diensten

‘I believe that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.’ – Maya Angelou

Van Damme verbindt geeft advies, management en coaching rondom Customer & Employee experience. Of in gewoon Nederlands: klant- en medewerkersbeleving. Als opdrachtgever heeft u de keuze uit (een combinatie van) 3 vormen van aanpak:


Advies

Een adviestraject maakt het u mogelijk een voorsprong te nemen in de ontwikkeling van uw klant- en medewerkersbeleving. Van Damme verbindt helpt u onder andere om:

 • de betrokkenheid van uw klanten en/of medewerkers bij uw organisatie te vergroten
 •  wegloop te voorkomen (van zowel klanten als medewerkers) en aanbevelingen te verhogen (acquisitie nieuwe klanten & werving nieuwe medewerkers)
 •  een klantgedreven bedrijfscultuur te ontwikkelen

Op basis van persoonlijke gesprekken en interviews, in combinatie met klantonderzoek en relevante trends, definiëren we de voor u meest praktische aanpak. 

Met dit advies kunt u direct zelf aan de slag. Geen wollige, wetenschappelijke analyses, maar een plan van aanpak met concrete actiepunten.
Voorbeelden van advies opdrachten:

 • Het beschrijven en uitwerken van uw client journey (ook wel klantreis) en identificeren van uw kansen om meer onderscheidend te verbinden met uw klanten. Hetzelfde geldt voor uw employee journey (medewerkersreis)
 • Het definiëren van een plan van aanpak om de klanttevredenheid duurzaam te verhogen. Idem voor medewerkerstevredenheid.
 • Het vaststellen van beleid rond employee experience: hoe worden of blijven we een aantrekkelijke werkgever en behouden we onze medewerkers voor de toekomst? Hoe voorkomen we wegloop en uitval?
 • Het verkennen van business development opportuniteiten – waar liggen (commerciële) kansen die nu (nog) niet benut worden? • Het definiëren van een performance management cyclus – hoe krijgen we alle neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op en hoe borgen we het nastreven van onze ambities?
 • Aanbevelingen rond het versterken van leiderschap ten behoeve van een klantgedreven organisatie.
 • Het creëren van een integraal jaarplan als leidraad voor geplande en uit te voeren activiteiten.
  Iedere organisatie is uniek – een adviestraject is dan ook te allen tijde maatwerk.


Coaching

Naast adviseren is Van Damme verbindt ook de aangewezen partij om u of uw medewerkers te begeleiden in een succesvolle aanpak. Vertrekpunt is steeds een individu die in relatie tot zijn of haar werk of ambitie wil groeien. Dit kan een leidinggevende zijn die aan de slag wil met zijn of haar leiderschapskwaliteiten, of een administratief medewerker die beter wil omgaan met werkstress. Maar ook als ondernemer kan het horizonverbredend werken u te laten begeleiden bij groei. Een coach is niet degene die het werk voor u doet, maar u inspireert en uitdaagt om op een andere manier naar zaken te kijken. De inzichten die hierdoor ontstaan leiden tot een ruimer bewustzijn en blijvende gedragsveranderingen.

Bij Van Damme verbindt onderscheiden we personal en executive coaching.Bij personal coaching wordt er gewerkt aan persoonlijke groei. Dit kan gaan over persoonlijke effectiviteit, maar ook over het omgaan met stress en het voorkomen van burn out of bore out. Ook loopbaanvraagstukken kunnen onderdeel zijn van personal coaching.  Bij executive coaching is de basis hetzelfde als bij personal coaching, maar wordt de complexiteit van het runnen van een onderneming meegenomen in de begeleiding. Eventueel wordt hierin het advies rondom Customer & Employee Experience betrokken. Er wordt altijd gestart met een coachvraag: deze geeft richting aan het coachtraject en helpt om de uitkomsten te evalueren. Afhankelijk van de coachvraag wordt een inschatting gemaakt van de duur van een traject. De ervaring leert dat in een traject van 5 sessies van een uur al heel veel bereikt kan worden. Bij executive coaching in relatie tot Customer & Employee Experience trajecten is de doorlooptijd vaak langer. Simpelweg omdat de impact van een dergelijk traject complexer is en doorwerkt in de hele organisatie.
Voorbeelden van coachvragen:

Personal coaching:

 • Hoe bewaak ik de balans tussen werk en prive?
 • Hoe ga ik om met stress?
 • Hoe krijg ik de baan die ik wil?
 • Hoe weet ik wat ik wil?
 • Hoe haal ik het beste uit mezelf?

Executive coaching

 • Hoe kies ik focus en richting met mijn bedrijf?
 • Hoe krijg ik alle neuzen blijvend dezelfde kant op?
 • Hoe leidt ik effectief duurzame verandertrajecten?


Management

Ontbreekt het u aan menskracht om gewenste projecten te implementeren, dan nemen wij de praktische uitrol van een adviestraject voor onze rekening. Ook kan het bij projecten waarbij veel (interne) partijen betrokken zijn wenselijk zijn om iemand van buitenaf verantwoordelijk te maken voor de projectcoördinatie.Afhankelijk van de complexiteit van een project bepalen wij vooraf het doel, het mandaat, het aantal uren en de doorlooptijd waar op ingezet wordt. Als opdrachtgever blijft u te allen tijde betrokken en eindverantwoordelijk. De voortgang zal regelmatig met u besproken en geëvalueerd worden. Waar nodig, maar altijd in overleg, wordt bijgestuurd. 

Voorbeelden van managementtrajecten:

 • Uitrollen en implementeren van een Client Experience plan en/of
 • Uitrollen en implementeren van een Employee Experience plan
 • Het coördineren van een business development traject: van ontwikkeling van een product/dienst tot de uitrol ervan en de uiteindelijke verkoop
 • Het coördineren van invoering van een performance management cyclus – van het vaststellen van (individuele) doelstellingen en voortgangsgesprekken. Daar aan gerelateerd beloningssystemen.
 • Coördinatie van de uitrol van een jaarplan in de organisatie, inclusief voortgangsbegeleiding en -communicatie.

Ongeacht of het advies, coaching of management betreft: de dienstverlening van Van Damme verbindt staat voor down to earth, no-nonsense maatwerk: altijd mensgericht, verbindend en duurzaam.

Contact

Bent u geinteresseerd in onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Savooyaardsweg 2
4522 PA Biervliet (NL)

0031 (0) 6 30 63 26 51

patricia@vandammeverbindt.nl

Interesse?

2 + 4 =