Klanttevredenheid

 

 

Klanttevredenheidsonderzoek

Meten – Advies – Actie

Transformeer uw klanttevredenheid naar een hoger niveau. Van Damme Verbindt heeft jaren ervaring met het uitvoeren van kwalitatief hoogstaande én persoonlijke klanttevredenheidsonderzoeken. Hoe staat het met de klanttevredenheid van uw bedrijf? Wij bieden u direct inzicht en vertalen de uitkomsten in concrete actiepunten. Daarnaast geven we u advies hoe u hier direct binnen uw organisatie mee aan de slag kunt gaan. Kies voor de no-nonsense aanpak van Van Damme Verbindt en meet hoe uw klanten uw bedrijf, product- en of dienstverlening ervaren.

Meten klanttevredenheid Het meten van klanttevredenheid lijkt tegenwoordig bijna standaard wanneer je als klant een product of dienst af-neemt. Naar de motivatie van het bedrijf blijft het soms gissen. Volgens eigen zeggen natuurlijk om de kwaliteit van de dienstverlening duurzaam te monitoren en waar nodig te verbeteren. Of is het vooral om aan de eisen van ISO te vol-doen? Hoe dan ook: de ervaring leert dat veel klanten niet zit-ten te wachten op weer een standaard klanttevredenheidsonderzoek waar ze vervolgens nooit meer iets van horen en de organisatie vaak, al dan niet ingegeven door tijdsgebrek, onvoldoende kwalitatieve opvolging aan geeft. Een gemiste kans om serieus invulling te geven aan uw klantbeleving.

Doelgroep Van Damme Verbindt biedt een CE (Client Experience) traject aan voor wie werk wil maken van hun klantbeleving. U ziet het meten van uw klanttevredenheid daarbij als vertrekpunt, waarbij opvolging van verkregen inzichten prioriteit heeft. Ook wanneer u reeds aan de slag bent met het meten van klanttevredenheid maar moeite heeft met een praktische vertaalslag naar concrete actiepunten en opvolging van de verkregen inzichten kunt u uw voordeel doen met dit traject.

  Wat levert het op?
  Een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Van Damme Verbindt levert u het volgende op:

  • Een persoonlijk uitgevoerd (telefonisch) maatwerk on-derzoek op basis van kwalitatieve en inhoudelijke ge-sprekken met uw klanten die inzicht geven in hun be-leving, en uw sterktes en kansen als organisatie om uw product- of dienstverlening te verbeteren.
  • Verbinding met uw klanten door het tonen van oprechte interesse in hun belevingswereld en een vertaling in een verbeterde dienstverlening.
  • Een inhoudelijk sterk rapport waarin de uitkomsten van het onderzoek helder worden beschreven en vertaald in concrete adviezen en actiepunten waar u direct mee aan de slag kunt.

  Waarom kiezen voor Van Damme Verbindt?

  • Een maatwerk aanpak voor wat betreft het bevragen van uw klanten rondom hun ervaringen met en de bele-ving van het door u aangeboden product / dienst.
  • Persoonlijk en kwalitatief hoogwaardig onderzoek in tegenstelling tot standaard mails of telefonische onder-zoeken door een call center medewerker aan de hand van een standaard call script.
  • Door hoogwaardig kwalitatief onderzoek ook hoog-waardige output vertaald in concrete acties en adviezen waar uw organisatie meteen mee aan de slag kan. Geen eindeloze rapporten die onder in de la belanden, maar actieplannen.
  • Flexibiliteit om onderzoek qua grootte en aanpak aan te passen aan de wensen en behoeften van uw organi-satie.
  • Mogelijkheid tot uitbouw van het CE traject waarbij Van Damme Verbindt naast de uitvoering van het onderzoek ook de coördinatie van de opvolging voor haar rekening neemt. Hierdoor creëert u een stok achter de deur voor wat betreft de uitvoering van de voorgestelde acties naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek.
  • Optie om onderzoek door middel van klantpanel te laten plaatsvinden, waarbij uw klanten elkaar versterken in hun feedback, waardoor u nog meer diepgang krijgt in de terugkoppeling van hun beleving.

  Onze aanpak

  1. Intake, inventarisatie en opstellen vragenlijst
  In een persoonlijk gesprek met u als opdrachtgever wordt het doel en de richting van het klanttevredenheidsonderzoek bepaald op basis waarvan Van Damme Verbindt een plan van aanpak samenstelt voor de uitvoering van het onderzoek.

  2. Uitvoering telefonisch klantonderzoek
  Aan de hand van een door u aangeleverde klantenlijst belt Van Damme Verbindt klanten om te vragen naar hun bele-ving en ervaring met uw organisatie. Per dag kunnen naar schatting zo’n 16 relaties geïnterviewd worden. Naar wens kan dit plaatsvinden bij u op locatie op voorwaarde dat er een stille ruimte met een vaste telefoonverbinding en draadloze wifi is waar de (telefoon)gesprekken kunnen plaatsvinden.

  3. Samenstellen rapportage naar aanleiding van klantonderzoek
  Het streven is om een rapport binnen 5 werkdagen na vol-tooiing van het onderzoek beschikbaar te hebben. Dit rapport bevat de volgende onderdelen:

  • Beschrijving van de aanleiding en het doel van het klantonderzoek
  • De gestelde vragen
  • Beschrijving selectie ondervraagde klanten (met inachtneming anonimiteit en AVG)
  • Reacties op de gestelde vragen
  • Conclusie
  • Voorgestelde acties en aanbevelingen

  4. Debriefing resultaten en actieplan
  Met het beschikbaar komen van de rapportage wordt tegelijkertijd een afspraak met u ingepland voor een debriefing, waarbij het rapport als leidraad dient. Tijdens deze debrie-fing zullen de uitkomsten van het onderzoek nader toegelicht worden evenals de voorgestelde acties en aanbevelingen. Naar wens kunnen vervolgafspraken gemaakt worden voor een uitbreiding of verdieping van het onderzoek en/of de coördinatie van de uitvoering van de in het rapport voorgestelde acties.

  Van Damme Verbindt Factsheet:

  Resultaat:
  Rapportage met:

  – Vragenlijst
  – Reacties
  – Aanbevelingen
  – Actieplan

  Onze garantie:

  NOBCO EMCC Van Damme Verbindt

  Interesse?
  Van Damme Verbindt brengt inzicht in de beleving van uw klanten naar een hoger niveau.

  Tel: 0031 (0) 6 30 63 26 51

  Contact

  Bent u geinteresseerd in onze diensten? Neem dan contact met ons op.

  Savooyaardsweg 2
  4522 PA Biervliet (NL)

  0031 (0) 6 30 63 26 51

  patricia@vandammeverbindt.nl

  Interesse?

  4 + 7 =