Leiderschap

 

 

Leiderschapsontwikkeling

Verbindend – Vernieuwend – Inspirerend

Haal het maximale uit uw leiderschap! Van Damme Verbindt houdt leiders een spiegel voor waar ze kansen laten liggen ten aanzien van hun mogelijkheden. Als ervaren en gecertificeerd coach nodig ik leiders uit hun leiderschap onder de loep te nemen en te ervaren hoe leidinggeven effectiever kan. Weg met frustraties en dromen die nooit werkelijkheid werden: doorbreek de cirkel en geef richting en uitvoering aan het bereiken van uw (organisatie)doelen.

Wat is effectief leiderschap?
In een snel veranderende wereld, volstaat traditioneel, vaak directief leiderschap niet meer. Wil je snel in kunnen spelen op kansen in de markt dan dient je organisatie flexibel te zijn. En daarmee ook je manier van werken en leiding geven. Een meer klant- en medewerkersgedreven organisatie vraagt om leiderschap met oog voor verbanden, overstijgt procedures en processen en focust zich op richtinggeven, autonomie en mensgericht handelen als middel om de ambities van de organisatie structureel te behalen.

Doelgroep
Het programma ‘leiderschapsontwikkeling’ is voor onderne-mers en leidinggevenden, of mensen met die ambitie, om het leiderschap van de toekomst in de vingers te krijgen. Een leiderschap van authenthiek verbinden met mensen, willen inspireren en zowel medewerkers als klanten van nu en la-ter op een mensgerichte manier aan zich willen binden. Dit vraagt lef en moed om te durven kijken naar je eigen wijze van handelen en de wil om hierin bij te sturen. Ervaren leiders ontwikkelen vaak 1 managementstijl waarbij ze zich prettig voelen en worden blind voor de alternatieve moge-lijkheden die er zijn om als leider te inspireren en mensen (zowel klanten als medewerkers) aan zich te binden.

Daarbij komt dat mensen aan de top eerder naar de mond gepraat worden dan dat ze eerlijke en opbouwende feedback krijgen over hun manier van werken. Maximaal resultaat ligt binnen handbereik voor diegenen die zich kwetsbaar op durven te stellen en openstaan voor feedback rondom eigen optreden en suggesties hoe het ook zou kunnen. Overigens altijd in een veilige omgeving waar discretie en vertrouwelijk-heid voorwaarde is om te kunnen groeien.

leiderschapsontwikkeling Van Damme Verbindt

Wat levert het op?
Het programma ‘leiderschapsontwikkeling’ is samengesteld om in een korte tijd inzicht te verkrijgen in het eigen hande-len en alternatieve mogelijkheden te ervaren om effectiever te opereren als leider. Dit 1 op 1 traject is volledig maatwerk en afgestemd op uw persoonlijke behoeften en ambities. Na het volgen van het programma heeft u:

 • Inzicht in eigen sterktes en ontwikkelpunten als leider binnen uw organisatie,
 • Ervaringsgerichte en aantoonbare stappen onderno-men ten aanzien van een persoonlijke ontwikkelvraag rond leiderschap,
 • Ervaring met het toepassen van verschillende gedragsstijlen en het effect daarvan op hun leiderschap in relatie tot klanten en medewerkers,
 • Concrete acties ondernomen en duurzame en effectieve gedragsverandering gerealiseerd ten aanzien van een uitdaging uit de eigen praktijk.

Waarom kiezen voor Van Damme Verbindt?

 • Altijd maatwerk; afgestemd op uw individuele behoefte en met uw specifieke leiderschapsvraag als vertrekpunt.
 • Doelgericht: focus op leiderschapsvragen die voor u relevant zijn, met als doel resultaatgericht te zijn en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
 • Kleinschalige aanpak; persoonlijke aandacht en begelei-ding bij uitrol opgedane kennis en vaardigheden.
 • Toepassing van verschillende technieken en werkmethodes die afgestemd worden op uw behoeften, waar-door aansluiting van theorie en praktijk gegarandeerd is.
 • Interactieve en ervaringsgerichte aanpak: leren door te doen in plaats van enkel theorie consumeren (en net zo snel weer vergeten) of ‘trucjes’ leren die niet bij u passen waardoor uw authenticiteit verloren gaat.
 • Mogelijkheid tot uitbouw van het traject naar behoefte, zonder dat continuatie van ingezet groeiproces on-derbroken wordt. Bijvoorbeeld door uitbreiding van individuele coachsessies die verder borduren op het groeiproces wat reeds in gang is gezet.
 • Discreet en vertrouwd: door jarenlange ervaring in de banksector ben ik gewend om discreet om te gaan met persoonlijke en vertrouwelijke informatie.
 • Flexibel: afspreken buiten kantooruren is mogelijk.
 • E-mail coaching en telefonische ondersteuning gedurende het traject.

Programma

Het traject leiderschapsontwikkeling bestaat uit 5 onderdelen:

1. Intake
Tijdens de intake wordt ingezoomd op uw persoonlijke leiderschapsvraag om focus aan te brengen en de richting van het traject scherp te krijgen. Hiermee wordt het mogelijk om de voortgang en behaalde resultaten nadien te beoordelen.

2. Verkennen
Gedurende de tweede bijeenkomst verkennen we de dynamieken rondom uw persoonlijke leiderschapsvraag en welk effect deze hebben op uw effectiviteit als leider.

3. Verdiepen
Met de focus en inzichten uit de eerste twee bijeenkomsten vindt tijdens de derde bijeenkomst een verdieping plaats waarbij onderzocht wordt op welke manier de leiderschaps-vraag ook aangevlogen kan worden, anders dan uw vertrouwde leiderschapsstijl. U wordt uitgenodigd om vanuit verschillende invalshoeken naar een situatie te kijken en te ervaren welk beeld dat oplevert en hoe deze beelden kunnen worden vertaald naar een aanpak die van de deelnemer ver-sterkt op een authentieke en verbindende manier.

4. Ervaren
Tijdens de vierde sessie worden de uitkomsten van de eer-dere bijeenkomsten in de praktijk getoetst waardoor u kunt ervaren wat het verschil is en in welke mate dit wel of niet uw leiderschap versterkt. Dit geeft vertrouwen en ruimte om in de dagelijkse praktijk de verkregen inzichten ook daadwerke-lijk toe te passen. Eventuele drempels worden weggenomen.

5. Borgen
Tijdens de laatste bijeenkomst wordt teruggegrepen naar de vorige sessies en gekeken wat deze hebben opgeleverd en in welke mate het vooraf gestelde doel gerealiseerd is. Zonodig worden de puntjes op de ‘i’ gezet om duurzaam resultaat te verzekeren. Deze laatste sessie is een afronding van een traject, maar kan ook het begin zijn van een nieuwe ‘loop’.

Van Damme Verbindt Factsheet:

Resultaat:
– Effectiever leidinggeven
– Effectiever leidinggeven
– Inzicht in sterktes en ontwikkelpunten
– Discreet en vertrouwelijk
– Concreet stappenplan
– Duurzaam resultaat

Onze garantie:

NOBCO EMCC Van Damme Verbindt

Interesse?
Van Damme Verbindt ontwikkelt effectief leiderschap. Interesse?

Tel: 0031 (0) 6 30 63 26 51

Contact

Bent u geinteresseerd in onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Savooyaardsweg 2
4522 PA Biervliet (NL)

0031 (0) 6 30 63 26 51

patricia@vandammeverbindt.nl

Interesse?

5 + 10 =