Teamontwikkeling

 

 

Teamontwikkeling

Snel – Effectief – Praktisch

Verbeter snel en effectief uw teamprestaties! Van Damme Verbindt geeft inzicht en de nodige praktische tools om de prestaties van teams onmiddellijk te optimaliseren. Door mijn ervaring als trainer en coach heb ik al heel wat teams beter laten draaien, met verrassende resultaten tot gevolg. Weg met wrijving en drempels, leer open en transparant communiceren zodat iedere opdracht een gezamenlijke missie wordt.

Wat is een effectief team? Een effectief team is een team waarin de teamleden prettig met elkaar communiceren en samenwerken en waarin zij werken aan het behalen van de gemeenschappelijke team-doelen. Individuele teamleden zijn vaak inhoudelijk deskundig maar hebben niet perse een groot vermogen aan sociale teamvaardigheden. Voor ieder teamlid is het belangrijk om voldoening uit het werk te halen en daarnaast een prettig contact te hebben met de andere teamleden. Voor manage-mentteams is het naast onderlinge verbondenheid, ook essentieel om te verbinden met de mensen in de organisatie, richting te geven aan en een voorbeeldrol uit te dragen om zo andere teams te inspireren en mee te nemen in de gezamenlijke doelen.

Doelgroep
Het team verbeter traject richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op teams, dus niet op individuele deelnemers. Als team ga je aan de slag met de thema’s die binnen de groep leven. Hiertoe vindt eerst per deelnemer een intake plaats om een goede indruk te krijgen wat er leeft en waar de effectiviteit kan verbeteren. Typische teams die aan de slag gaan met het verbeter traject zijn nieuw samengestelde teams in een al dan niet veranderende organisatie, met een al dan niet veranderde opdracht.

Teamontwikkeling Van Damme Verbindt

Wat levert het op?
Het team verbeter traject is gericht op het verbeteren van de samenwerking binnen een team. Voor managementteams zal ook de verantwoordelijkheid naar de rest van de organi-satie meegenomen worden. Na het volgen van het programma hebben alle teamleden:

 • Een beeld van hoe effectieve teams zich onderscheiden van niet effectieve teams.
 • Kennis van elkaar en eenieders motivatie, normen en waarden die individueel gedrag beïnvloeden.
 • Inzicht in de verbinding met elkaar en de organisatie en haar doelen en de ‘krachten’ die hier op inwerken.
 • Inzicht in eigen sterktes en verbeterpunten van indivi-duele teamleden en welke mogelijke combinaties het meest effectief zijn om de organisatiedoelen te berei-ken.
 • Ervaring met het toepassen van verschillende communicatie- en gedragsstijlen en het effect daarvan op de sfeer binnen het team.
 • Concrete acties ondernomen en duurzame en effectieve gedragsverandering gerealiseerd ten aanzien van een uitdaging uit de eigen praktijk.

Waarom kiezen voor Van Damme Verbindt?

 • Altijd maatwerk; afgestemd op zowel individuele behoeften als op vraagstukken die relevant zijn voor het team met als doel resultaatgericht te zijn en direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk.
 • Combinatie van een dagprogramma en individuele aan-pak versterkt het groeiproces, zowel van de individuele deelnemers als het gehele team.
 • Kleinschalige aanpak; persoonlijke aandacht en begeleiding bij uitrol opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk.
 • Toepassing van verschillende technieken en werkmethodes die afgestemd worden op de samenstellingen behoeften van het team, waardoor aansluiting van theorie en praktijk gegarandeerd is. Teamleden zullen zich altijd herkennen in de behandelde materie en oefeningen. Er wordt geen standaard programma afgehandeld, of slechts 1 type werkmethode toegepast, maar de inhoud wordt steeds afgestemd op de behoefte van het team en haar individuele leden.
 • Interactieve en ervaringsgerichte aanpak: leren door te doen in plaats van enkel theorie consumeren (en net zo snel weer vergeten) of ‘trucjes’ leren die niet bij de persoon, het team of de situatie passen.
 • Mogelijkheid tot uitbouw van het programma naar be-hoefte, zonder dat continuatie van ingezet groeiproces onderbroken wordt. Bijvoorbeeld door uitbreiding van individuele coachsessies die verder borduren op het leerproces wat reeds in gang is gezet.
 • Altijd incompany trajecten waarbij accenten worden aangebracht passend bij uw onderneming.
 • E-mail coaching en telefonische ondersteuning van deelnemers gedurende het traject.

Programma

Het team verbeter traject bestaat uit 4 onderdelen:

1. Intake – individueel, duur 1 uur per persoon
Tijdens de intake wordt geïnventariseerd welke thema’s ten aanzien van het team bij de individuele deelnemers actueel zijn en aandacht behoeven. De uitkomsten van alle intakes zal als input dienen bij de samenstelling van de inhoud van de dag workshop. Op deze manier wordt maatwerk verzekerd.

2. Workshop – gehele team, duur 1 dag
Tijdens de dag workshop gaat het team gezamenlijk aan de slag met de relevante thema’s die uit de intakes zijn gekomen en aandacht behoeven. Er is dus geen sprake van een stan-daard dagprogramma, maar van een maatwerk invulling. Wat wel standaard is, is dat de dag beëindigd wordt met een concreet actieplan waarmee de deelnemers zowel individueel als gezamenlijk aan de slag gaan.

3. Coaching  – 3 individuele sessies
Tijdens 3 individuele coachsessies van ieder 1 uur wordt er onder meer gewerkt met de tijdens de workshop gemaakte actielijst. Individuele deelnemers worden uitgedaagd om de acties in praktijk te brengen en gecoacht op punten waarop zij vastlopen.

4. Terugkomdag – gehele team, duur 1 dag
Tijdens de terugkomdag wordt gezamenlijk gekeken wat er van de tijdens de workshop afgesproken acties terecht is gekomen. Successen worden gevierd en best practices gedeeld. Naar wens kan de terugkomdag het eindpunt zijn van het team  verbeter traject, of het begin van een nieuw traject. Geheel afhankelijk van de wensen en behoeften en opgedane ervaringen van het team.

Van Damme Verbindt Factsheet:

Resultaat:
Betere teamprestaties

– Inzicht in actuele thema’s
– Inzicht in actuele thema’s
– Teambuilding
– Praktijkgericht
– Verbeter traject
– Aantoonbaar resultaat

Onze garantie:

NOBCO EMCC Van Damme Verbindt

Interesse?
Van Damme Verbindt verbetert de presta-ties van uw team(s).

Tel: 0031 (0) 6 30 63 26 51

Contact

Bent u geinteresseerd in onze diensten? Neem dan contact met ons op.

Savooyaardsweg 2
4522 PA Biervliet (NL)

0031 (0) 6 30 63 26 51

patricia@vandammeverbindt.nl

Interesse?

2 + 13 =